Linkki Suomen asianajajaliiton sivuille

Asianajotoimisto
Eeva Lehtonen Oy

Varatuomari, oik.lis. Eeva Lehtonen

 Osaamisemme
 CV
 Yhteystiedot 
 Linkkejä

Osaamisemme:

kaikenlainen yleisjuridiikka
perheoikeus
    lasten huolto ja asuminen
    ositukset
    tapaamisoikeudet
perintöoikeus
yhtiöoikeus
kiinteistöoikeus
ympäristöoikeus
rikosoikeus
työoikeus
sukupolvenvaihdokset
kaikentyyppiset sopimukset
riita-asiat
riitojen sovittelu