Linkki Suomen asianajajaliiton sivuille

Asianajotoimisto
Eeva Lehtonen Oy

Varatuomari, oik.lis. Eeva Lehtonen

 Osaamisemme
 CV
 Yhteystiedot 
 Linkkejä

CV   Eeva Lehtonen:

Oikeustieteen kandidaatti
Varatuomari
Asianajaja
Oikeustieteen lisensiaatti
Merkitty asianajajaliiton sovittelijarekisteriin

1973
1977
1979
1985
2001

Asianajotoimisto Eino Lehtonen ky:n avustava lakimies ja sittemmin osakas
Oma asianajotoimisto

 
1973
1990

Jäsenyyksiä:

Suomen Asianajajaliitto
Lakimiesliitto
Suomen Lakimiesyhdistys ry
Finska Juristföreningen rf
Naisjuristit ry

Porin taide- ja taideteollisuus yhdistys ry
Porin taide- ja taideteollisuus säätiö, asiamies